Polecamy
4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Wielką miłością nas umiłował…

28/03/12 s. Urszula Kłusek SAC
Każdy okres roku liturgicznego, każde zetknięcie ze słowem Bożym, mówi nam o miłości Boga. Jednak czas Wielkiego Postu jest pod tym względem szczególnie uprzywilejowany. Opowieść Wielkiego Postu jest opowieścią o tym, jak Jezus – Wcielona Miłość Boga kocha każdego i co czyni powodowany wielką miłością. Dla Boga, każdy z nas, jest kimś, kogo on kocha!