Polecamy
5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Mocni w wierze

26/03/12 Danuta Szelejewska
Papież Benedykt XVI skierował do młodzieży następujące słowa: „Bóg nas kocha. To jest wielka prawda naszego życia, która nadaje sens całej reszcie. Trwanie w Jego miłości oznacza życie zakorzenione w wierze, gdyż wiara jest osobistym związkiem z Chrystusem. (…) Jeśli pozostaniecie zakorzenieni w wierze, spotkacie źródło radości i wesela. Wiara nie sprzeciwia się waszym najwyższym ideałom, przeciwnie – uwzniośla je i udoskonala.