Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
5 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe

14/03/12
Przynosi plon obfity

Bóg zawarł Przymierze z narodem wybranym, ale nie zostało ono wypełnione. Złamanie przymierza pociągało za sobą sankcję przekleństwa aż do odrzucenia narodu wybranego włącznie. Dlatego ponawia je w swoim Synu, Jezusie Chrystusie.

Apostoł Narodów ukazuje Chrystusa, najwyższego nauczyciela, jako najskuteczniejszego orędownika cierpiących i sprawcę zbawienia wiecznego. Ewangelista opowiada o Grekach, którzy pragnęli poznać Jezusa, rozmawiać z Nim. Reprezentują oni świat pogański. Gdy ta wiadomość dotarła poprzez apostołów do Chrystusa, On sam, niejako w odpowiedzi na prośbę Greków, zapowiada „godzinę Syna Człowieczego”, czyli swoją bliską śmierć.

Słowa o śmierci i uwielbieniu Jezusa nie były przeznaczone dla Greków, lecz dla apostołów. Pan poucza o ziarnie, które musi obumrzeć, aby wydać plon obfity, który misjonarze będą zbierać po całym świecie. Gdy Jezus pouczał o obumieraniu ziarna pszenicy, dał się słyszeć głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Podkreśla on jedność Jezusa ze swym Ojcem. Znak ten potwierdza otwarcie drogi zbawienia dla pogan. Po śmierci Jezusa Jego uczniowie pójdą z Dobrą Nowiną do Greków i do całego świata pogańskiego.

 

„Kościół naszym domem”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.