Polecamy
5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Z Panem Jezusem umacniam przymierze z Bogiem

26/03/12 bp Antoni Długosz
Pan Jezus (obraz) zna pracę rolników, dlatego często w swoich opowiadaniach przypomina sytuację z ich pracy, by tymi przykładami przybliżyć i wyjaśnić sprawy naszego życia. W dzisiejszej ewangelii mówi Jezus o umieraniu ziarna (pokazać). Podkreśla, że tylko wtedy wyda ono nowe ziarna, jeżeli obumrze, poświęci się dla nowego powielonego życia nowych ziaren. Ofiara ziarna wrzuconego w ziemię opłaca się, ponieważ jego śmierć daje życie wielu ziarnom.