Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Poniedziałek Wielkanocny

Sugestie programowe

02/04/12
Niech pokój zapanuje w każdym sercu!
 
 
Z troską i nadzieją proszę was, wspólnoty chrześcijańskie na wszystkich kontynentach, abyście dawały świadectwo, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał, i byście uczyniły wszystko, aby Jego pokój przerwał dramatyczny łańcuch krzywd i zabójstw (…). Mężczyźni i kobiety trzeciego tysiąclecia! Pozwólcie, że wam powtórzę: otwórzcie serce Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, który przychodzi do was z darem pokoju! Tam gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwstały, tam wraz z Nim przychodzi prawdziwy pokój! Niech zapanuje nade wszystko
w każdym ludzkim sercu, głębokiej przepaści, którą niełatwo uczynić zamieszkałą (por. Jr 17,9). Niech pokój przeniknie również wzajemne stosunki pomiędzy warstwami społecznymi, ludami, językami i różnymi mentalnościami, i niech stanie się wszędzie zaczynem solidarności i miłości.
 
Jan Paweł II, orędzie wielkanocne „Urbi et Orbi”, 2002 r.