Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
Poniedziałek Wielkanocny

Sugestie słuchacza

02/04/12 Danuta Stankiewicz
Być chrześcijaninem, to wierzyć w zmartwychwstanie Pańskie. Oficer rzymski setnik w raporcie do namiestnika Piłata stwierdził po śmierci Jezusa, iż był On Bogiem. Pierwszymi świadkami zmartwychwstania stali się żołnierze z garnizonu rzymskiego, strzegący grobu Pańskiego. Właściciel grobu na Górze Oliwnej, w którym złożono Chrystusa, Józef z Arymatei, uwierzył w zmartwychwstanie Pana.