Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Wielki Czwartek

Sugestie programowe

22/03/12
Ciało i Krew Chrystusa
Obrzędy paschalne Izraelitów przypominały radosne wydarzenie wyjścia z niewoli egipskiej. Poznajemy starotestamentalną tradycję przeżywania paschy, przestrzeganie przepisów, z których zostaliśmy uwolnieni i wprowadzeni w misterium Eucharystii.
Święty Paweł przypomina nam dziś wiekopomne słowa Chrystusa, które wypowiedział nad chlebem i winem podczas wieczerzy paschalnej. Naszą paschą ofiarną jest Chrystus. Słowa konsekracji wypowiadane podczas każdej Eucharystii przenoszą nas do tamtej Wieczerzy. Jezus znał dokładnie swoją przyszłość, wiedział, co Go czeka. Wszystko, co miało się wydarzyć, było przewidziane w zbawczym planie Boga.
Zgłębiajmy sens spożywania Chleba i Wina, które podczas Eucharystii staje się Ciałem i Krwią Chrystusa. Przypominamy sobie tradycję początków chrześcijaństwa. Oby zrodziło się pragnienie odnowienia w sobie tamtego żaru miłości do Chrystusa, który był w sercu wspólnot pierwszych chrześcijan. Nieobarczeni zbytnio instytucjonalizmem i rozmaitością starodawnych przepisów, kontemplowali Chrystusa w czasie Eucharystii: „Pokarm ten nazywany jest przez nas Eucharystią nikt inny nie może przyjmować, jak tylko ten, kto wierzy, że to, czego nauczamy, jest prawdą, kto przyjął chrzest na odpuszczenie grzechów i odrodzenie oraz żyje tak, jak Chrystus nakazał” – pouczał św. Justyn Męczennik.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.