Polecamy
Wielki Piątek

Komentarz Ojców Kościoła

07/03/12 ks. Marek Starowieyski
Tego wieczoru objawiłeś i pokazałeś zbawczą tajemnicę Krzyża, rozdzielałeś i dawałeś Swe Ciało, źródło życia oraz kielich. Racz sprawić, abym wraz ze świętym zgromadzeniem stał się uczestnikiem Twojego stołu: Twojego Chleba Życia, którego odczuwam głód i Twojego napoju, którego odczuwam pragnienie. Tego wieczoru objawiłeś i pokazałeś zbawczą tajemnicę Krzyża, rozdzielałeś i dawałeś Swe Ciało, źródło życia oraz kielich. Racz sprawić, abym wraz ze świętym zgromadzeniem stał się uczestnikiem Twojego stołu: Twojego Chleba Życia, którego odczuwam głód i Twojego napoju, którego odczuwam pragnienie.