Polecamy
Wielki Piątek

Sugestie programowe

22/03/12
Smutna jest dusza moja
 
Chrystus na krzyżu złożył wynagrodzenie za grzechy całego świata, sam będąc wolnym od wszelkiej winy. Dostrzegamy
w Chrystusie pewne cechy ludzkie do tego stopnia, że nie różnią się one niczym innym od niedoskonałości wspólnej wszystkim śmiertelnikom, a z drugiej strony widzimy w Nim właściwości boskie, które przysługują jedynie pierwotnemu i niewysłowionemu Bóstwu.
Wspólnota parafialna gromadząca się pod Krzyżem staje się podobna do wspólnoty zgromadzonej na Golgocie. W dniu Męki Pańskiej cały Kościół zgłębia sens cierpienia, bólu i śmierci. Wpatruje się w Chrystusa, który dla nas podjął Mękę krzyżową, odnajduje sens cierpienia w cierpieniu Chrystusa i Jego Matki. „Niepodobną jest rzeczą poznać siły wiary inaczej jak przez próbę” (Hilary z Poitiers).
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.