Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Wigilia Paschalna
Homilia do dorosłych

Nasze "dziś" ze Zmartwychwstałym

08/04/12 ks. Piotr Winkler
Po spotkaniu z Jezusem w Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy, po zatopieniu się w Jego mękę i śmierć krzyżową, następuje kulminacja ostateczny akord dzieła odkupienia człowieka zmartwychwstanie. Jakże ta droga podobna jest do naszej ziemskiej wędrówki niemal odwzorowuje to, czym żyjemy. Ileż to razy przeżywaliśmy podobne sytuacje te małe, codzienne, te większe, dotykające całości naszego istnienia.