Polecamy
Wigilia Paschalna

Sugestie programowe

28/03/12
Pusty grób
 
 
Bogactwo czytań… Księga Rodzaju wprowadza w tajemnicę zamysłu Boga względem stworzeń. Człowiek stworzony został na obraz Boga, a więc ów obraz nosimy w sobie. Księga Wyjścia – historia wyjścia Izraelitów z Egiptu. Prorok Izajasz – zapowiada przemianę duchową wybranego narodu oraz odmienność myśli i dróg Bożych. Księga Barucha – poprzez mądrość Bóg objawia się człowiekowi. Prorok Ezechiel – odrodzenie się ludu Bożego i łaskawość Boga Zbawiciela.
List do Rzymian – tajemnica naszego chrztu: człowiek może zerwać wszelkie związki z grzechem i wejść na drogę jedności
z Chrystusem, który dla nas umarł śmiercią fizyczną, by nas wyzwolić z więzów grzechu. W Ewangelii Apostoł Marek: fakt pustego grobu. Kobiety nie wiedzą, w jaki sposób odsuną kamień. „Chodzi o odsunięcie kamienia od wejścia do grobu czy od wejścia do twojego własnego serca? Od grobu czy od oczu? Kobiety, zamknięte są wasze serca, zamknięte są oczy i dlatego nie dostrzegacie chwały otwartego grobu. Jeśli chcecie zobaczyć tę chwałę, nie wylewajcie już oleju na ciało Pana, ale na oczy waszej duszy, abyście dzięki światłu wiary dostąpiły tego, co z powodu niewiary pozostaje zakryte w ciemnościach” (Piotr Chryzolog).
Wspólnota parafialna razem z biblijnymi kobietami, z apostołami niech raduje się ujawniającą się prawdą o zmartwychwstaniu…
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.