Polecamy
Wigilia Paschalna

Sugestie słuchacza

08/04/12 Szymon Bojdo
Cudowne zjawiska, które towarzyszyły wyjściu Narodu Wybranego z Egiptu, nasuwają pytanie czy i dziś Bóg działa tak spektakularnie? Czy i dziś nie ma potrzeby, by podobnie jak faraonowi, Bóg okazał swoją potęgę? Czy więcej ludzi by nie uwierzyło, gdyby Bóg dla swoich wiernych robił podobne rzeczy? Z drugiej strony jest tylu wierzących, którzy potrzebują od Boga obrony: są tępieni i pogardzani przez ludzi. Czy nie mógłby On uratować ich przed jarzmem prześladowań?