Zmartwychwstanie Pańskie

Komentarz Ojców Kościoła

09/04/12 ks. Marek Starowieyski
Strzeże Chrystusa armia żołnierze na zewnątrz, grobu. A wewnątrz toczy się walka Chrystusa ze śmiercią: On władzę zdobywa, a śmierć ją traci, On śmierci wyrywa ofiary, a ona woła do swych podwładnych: Jestem pobita. Wołajmy więc: zmartwychwstał Pan!