Polecamy
Zmartwychwstanie Pańskie

Sugestie programowe

02/04/12
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!
 
Maria Magdalena jako pierwsza zastała pusty grób i aniołów. Powiadomiła o tym apostołów, którzy przybywszy do grobu, rzeczywiście zastają go pustym. Są to pierwsze oznaki zmartwychwstania Chrystusa, które apostołowie przyjmują jako fakt pokonania śmierci przez Pana. Piotr wszedł pierwszy do grobu, za nim wszedł Jan. Gdy wszedł – ujrzał i uwierzył. Piotr dał świadectwo o zmartwychwstaniu Pana, może zaświadczyć o wszystkim, co Jezus uczynił na ziemi żydowskiej. Ta katecheza, którą wygłosił Piotr, była i jest przekazywana dalej.
Szczęśliwy dom, w którym takie wielkie i święte sprawy rozgłasza apostoł, ale szczęśliwy jest także dom, który przyjmuje tę naukę o Zmartwychwstałym. Radość zmartwychwstania rozpromienia dziś cały Kościół. Wszędzie brzmi pozdrowienie: „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!”. W to największe święto chrześcijaństwa dzielimy się radością prawdy
o odkupieniu. Przejawia się ona przede wszystkim we wspólnym zgromadzeniu przy stole Pańskim, ale także przy wspólnie spożywanym posiłku. Radosne Alleluja biją nie tylko dzwony głoszące zbawienie, lecz także bijące ludzkie serca. Raduje się każdy dom!
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.