Polecamy
Zmartwychwstanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Znak pustego grobu ważnym argumentem za zmartwychwstaniem

09/04/12 Sławomir Zatwardnicki
Oczywiście nie są takie hipotezy zjawiskiem nowym. Owszem zostawiły nawet ślad w Ewangeliach, z czego zresztą można wyciągnąć wniosek, że chcąc nie chcąc przeciwnicy teorii chrześcijańskiej, a zwolennicy teorii spiskowych, wpisują się w kontekst zmagań między wiarą a niewiarą i tu należałoby szukać źródła ich za wszelką cenę (nawet za cenę śmieszności) podejmowanych prób obalenia głoszonej przez Kościółł wiary w powstanie Jezusa z grobu.