Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Apostolstwo modlitwy

Kobieta w rodzinie

30/03/12 ks. Paweł Szpyrka SJ
Niezastąpiona jest rola kobiety w służbie życiu i to zarówno na etapie jego przekazywania jak i na etapie wychowania. Kościół zdecydowanie opowiada się za życiem, ponieważ Bóg jest miłośnikiem życia. Szuka wśród kobiet sprzymierzeńczyń do walki z mentalnością przeciwną życiu. Życie, nawet gdy słabe i cierpiące, jest zawsze wspaniałym darem Bożej dobroci. Zapewne kobieta jest pierwszą, która otwiera się na ten dar.