Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
Pierwszy piątek

Cisza

07/04/12 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jakaż dzisiaj cisza! Umilkły dzwony i dzwonki, organy nie grają. Nie śpiewamy w tonacjach radosnych. Nie sprawujemy Eucharystii. Kapłan leży krzyżem. Słuchamy natchnionych tekstów o cierpiącym Słudze Jahwe. Kontemplujemy długi fragment janowej Ewangelii.