Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
Pierwszy piątek

Cisza

07/04/12 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jakaż dzisiaj cisza! Umilkły dzwony i dzwonki, organy nie grają. Nie śpiewamy w tonacjach radosnych. Nie sprawujemy Eucharystii. Kapłan leży krzyżem. Słuchamy natchnionych tekstów o cierpiącym Słudze Jahwe. Kontemplujemy długi fragment janowej Ewangelii.