Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
Pierwszy piątek

Wystarczy tylko chcieć

03/03/12 Danuta Szelejewska
Udział w Eucharystii to osobiste spotkanie z Panem Jezusem. Jeżeli to tylko możliwe, przyjmujmy Go jak najczęściej w Komunii Świętej. Pamiętajmy jednak o postawionym przez Niego warunku: "Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.