Polecamy
Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Niedziela bez duszy? (na kwiecień)

30/04/12 ks. Kazimierz Siemieński
Niedziela dzień Pański, dany nam jest po to, abyśmy naszego życia nie wysuszyli poprzez płyciznę naszych postaw i zachowań. Warto zapytać, czy powrót do ściślejszego i bardziej powszechnego przestrzegania niedzieli nie pomógłby w usunięciu wielu problemów związanych ze stresem, spadkiem jakości życia rodzinnego i alienacją, nad którymi tak powszechnie się dziś ubolewa.