Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Odkryć prawdę o sobie (na marzec)

30/03/12 ks. Kazimierz Siemieński
Ci, którzy spotykali Pana Jezusa i rozmawiali z Nim, odnosili wrażenie, że Jego wzrok przenika aż do głębi duszy. Jedną intuicją Jezus odkrył to, co najbardziej tajemnicze, najbardziej głębokie w człowieku. I tak na przykład do Zacheusza powiedział: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. A do Samarytanki: "prawdę rzekłaś, bo pięciu mężów miałaś.