OD REDAKCJI

Od redakcji

23/08/12 ks. Maciej K. Kubiak
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie (albo jak proponują niektóre tłumaczenia: uwierzcie) w Ewangelię (w tę radosną nowinę)” (Mk 1,15) – tak się rozpoczęła – według św. Marka – publiczna działalność nauczycielska Jezusa z Nazaretu.
 W stwierdzeniu tym są zawarte trzy słowa-klucze: nawrócenie, Ewangelia (Dobra albo Radosna Nowina) i wiara (wierzyć, uwierzyć). Te trzy słowa-klucze, jak pisze w jednej ze swoich książek kard. Carlo Maria Martini, pomagają w zrozumieniu istoty chrześcijaństwa; to one stoją w centrum nauczania Jezusa Chrystusa (por. Carlo M. Martini, Qualcosa in cui credere, Piemme, Milano 2010, s. 76-79). Chciałbym zatrzymać się na chwilę przy trzecim z tych słów-kluczy – przy słowie wiara. Kardynał Martini pisze, że greckie słowo użyte w tym miejscu przez św. Marka, należałoby przetłumaczyć – biorąc pod uwagę również jego hebrajski odpowiednik – w następujący sposób: oprzyjcie się na Ewangelii, zaufajcie, czy nawet zawierzcie Ewangelii. Słowo wiara – tłumaczy dalej kardynał Martini – w swojej długiej historii – w Starym Testamencie, w tradycji hebrajskiej – określa sytuację kogoś, kto się oddaje z ufnością (powierza siebie komuś); kto opiera się na czymś (albo kimś), jak na skale; kto czuje się pewnie, ponieważ wspiera się na kimś, kto jest o wiele silniejszy niż on sam. Z jednej strony, takie zdanie się całkowicie na kogoś drugiego, może się wydawać łatwe, z drugiej jednak strony, codzienne doświadczenie pokazuje, że coraz rzadziej mamy okazję doświadczyć sytuacji, w których taka postawa jest możliwa. Łatwo jest ufać sobie samemu – innym coraz trudniej. Wiara zakłada coś zupełnie odwrotnego – całkowite zaufanie Ewangelii i zdanie się nie na siebie, ale na moc Boga, którego spotykamy w Ewangelii.
We wszystkich przytoczonych wyżej kontekstach słowa wiara określa tę postawę, w której – według Soboru Watykańskiego II – „człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu” (KO 5).
Przypominam znacznie tego słowa-klucza na kilka tygodni przed rozpoczęciem Roku Wiary, ogłoszonego przez Benedykta XVI w celu odnalezienia przez nas wszystkich drogi wiary i odnowienia entuzjazmu spotkania z Chrystusem (Porta fidei, 2). Z pewnością w najbliższych miesiącach będziemy podejmowali wiele duszpasterskich działań, które będą miały na celu ożywienie wiary naszych wspólnot parafialnych i osób powierzonych naszej duszpasterskiej trosce (pomóc mogą w tym między innymi dołączone do „Biblioteki Kaznodziejskiej”, jak zawsze w tym czasie, „Czytania na październik”, zatytułowane: Z modlitwą różańcową rozpoczynamy Rok Wiary). Warto też chyba jednak pamiętać, że Rok Wiary będzie miał sens przede wszystkim wtedy, gdy podejmowane przez nas działania w pierwszej kolejności będą dotykały nas samych – czyli osobistej wiary każdego z nas. To ja sam mam z wolnej woli cały powierzyć się Bogu, odnaleźć swoją drogę wiary i odnowić entuzjazm mojego spotkania z Chrystusem.
Wiara to słowo-klucz, bez którego nie da się zrozumieć chrześcijaństwa. Wiara to postawa niezmiernie ważna dla całego życia chrześcijańskiego; to postawa, która rodzi się, dojrzewa i kształtuje poprzez otwarcie na słowo Boże. Wiara to wreszcie pokój ludzkiego serca – serca, które otwierając się na to słowo i przyjmując je, potrafi wyznać z pełnym przekonaniem: „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach moich wrogów; Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy” (Ps 23).
 
 
  
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.