22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Aby prawo Boże nie straciło mocy działania

07/09/12 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Prawo ma służyć sprawiedliwości, aby w świecie dotkniętym grzechem był jasny punkt odniesienia dla wszystkich. Wskazać drogę do domu. Taki jest sens dekalogu. Stara rzymska zasada głosiła, że znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania.Ludzie lubią jednak komplikować sobie życie i wikłają się w prawo, jak w sieci. A Pan Bóg przestrzegał: Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję. Dlatego faryzeusze usłyszeli tak ostrą reprymendę od Jezusa: Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Z jakiego powodu? Ciągle z tego samego, co w raju dokonało się pierwsze przekroczenie Bożego prawa: ich serce oddaliło się od Boga. Pozostają już tylko puste słowa i puste czyny. Ludzie pozbawili mocy działania prawa Bożego w swoim życiu. Czy dzisiaj w Kościele jesteśmy wolni od tego niebezpieczeństwa?