22 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

07/09/12 Szymon Bojdo
Sytuacja opisana w ewangelii przypomina częste we współczesnym świecie spotkania. Wielu jest pośród nas konserwatystów (generalnie rzecz ujmując), to znaczy ludzi przywiązanych do tradycji i zewnętrznych form kultu, jak i progresistów, dla których o wiele ważniejsza od tego, co zewnętrzne będzie postawa serca. Nie jest zadaniem niczyim oceniać te postawy, jak również ich intencje, ale w świecie, w którym tak trudno o jasne i konkretne określenie swojego zdania niewątpliwe potrzebujemy jasnego stanowiska.