23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Założyli słuchawki na uszy!

10/09/12 ks. Wojciech Silski
Uczestniczymy w niedzielnej liturgii, która jest dotknięciem Boga na tej ziemi. Bóg dotyka dziś przez swoje słowo zapisane w Biblii, a w liturgii uroczyście proklamowane; to słowo jest ostre jak miecz. Bóg dotyka przez łaskę sakramentów, przez chrzest, bierzmowanie, spowiedź, Eucharystię