24 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

17/09/12 ks. Marek Starowieyski
A więc jak przez nieposłuszeństwo dziewicy człowiek upadł, a upadając umarł, tak przez Dziewicę, która była posłuszna słowu Bożemu, człowiek na powrót ożył i przyjął życie. Pan bowiem przyszedł szukać zaginionej owcy. A zagubił się człowiek. I dlatego nie powstało jakieś nowe stworzenie, ale rodząc się z tej, której ród był od Adama, zachował podobieństwo ukształtowania.