24 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

17/09/12 Sławomir Zatwardnicki
Dlaczego to musi odbywać się w taki sposób – nie sposób nie zapytać po usłyszeniu Ewangelii; dlaczego nie może po prostu powiedzieć Jezus wprost, o co Mu chodzi, ogłosić się Bogiem, udowodnić, co przecież przyszłoby mu bez trudu? Przecież nie zanegowałoby to ludzkiej wolności, i tak można by sprzeciwić się Mu – jak uczynił to diabeł.