25 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

24/09/12 ks. Marek Starowieyski
Czytamy w Piśmie Świętym: Po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody ziemi, zaś Abel składał również pierwociny ze swoich owiec i ich tłuszczu. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiary, na Kaina zaś i na jego ofiary nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Gdybyś złożył twoją ofiarę w sposób właściwy, ale ty niewłaściwie dokonałeś podziału, czyż więc nie zgrzeszyłeś? Uspokój się. To do ciebie powróci i będzie w twej władzy. A Kain rzekł do Abla, brata swego: Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go (Rdz 4,3-8).