25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Kto jest najważniejszy?

24/09/12 ks. Konrad Zygmunt
Wróćmy do ewangelii. Słyszeliśmy fragment z Ewangelii według świętego Marka, który opisuje nam podróż. Kto podróżował? (Jezus i jego uczniowie). Czy może ktoś zapamiętał gdzie oni podróżowali? (w Galilei). Z jakiego środka transportu korzystali? (własne nogi!).