25 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

17/09/12
Nie rozumieli tych słów
 
Autor Księgi Mądrości wyraźnie wskazuje na Sługę Cierpiącego – na Mesjasza. Święty Jakub Apostoł przestrzega wspólnotę chrześcijańską przed wewnętrznym nieładem. Prawdziwa mądrość jest bowiem darem Bożym, dzięki któremu człowiek (wspólnota) może postępować szlachetnie i sprawiedliwie. Chrystus zapowiedział apostołom swoją mękę i śmierć. Oni jednak nie zrozumieli tych słów i byli zasmuceni, ponieważ w swoich umysłach i sercach ukształtowali sobie zupełnie inny pogląd o swoim Nauczycielu. Widzieli tak wiele cudów, słyszeli wyraźnie od samego Jezusa, kim On jest (ukazanie tożsamości), słyszeli głos z nieba. Mimo tego nie zrozumieli istoty posłannictwa Jezusa i byli nadal zajęci swoimi własnymi niepokojami.
O braku zrozumienia świadczy spór o pierwszeństwo, do którego doszło między apostołami. Nie ma nic gorszego od niezdrowej rywalizacji wewnątrz wspólnoty parafialnej. Jezus postawił przed apostołami dziecko i dał im do zrozumienia, że mają być jak ono – bo wraz z prostotą swego myślenia i miłości dziecko stanowi wzór dla dorosłych. Skoro tak, to gdzie jest miejsce dziecka we wspólnocie parafialnej?
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce