25 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

24/09/12 Anna Lipczyńska
Uderzyły mnie trzy fragmenty dzisiejszych czytań. Odnajduję w nich problem naszej relacji wobec Ojca i wobec współbraci w Kościele, naszym domu.