28 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

15/10/12 ks. Marek Starowieyski
Słusznej udziela rady ten, kto twierdzi, że czystość umieścić należy na czele cnót i szanować ją bardziej niż inne. Wielu ludziom się wydaje, że szanują i czczą czystość, ale naprawdę szanują ją tylko nieliczni.