28 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

15/10/12 Patryk Jakubowski
W rozpoczętym w tych dniach Roku Wiary wymowna staje się przepełniona modlitwą postawa Salomona. Czy współczesny człowiek umiałby tak bardzo zawierzyć mądrości Boga, aby modlitwa stała się centrum jego życia? W jaki sposób rozeznać, czy osiągnęliśmy mądrość daną od Boga, czy raczej słowo głupota umyślnie zamieniliśmy na mądrość? Jak osiągnąć duchowe ubóstwo?