29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Kto by chciał być pierwszym...

22/10/12 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Spójrzmy na Jezusa. Jego postawa jest inna… Nie zareagował On oburzeniem na egoistyczną prośbę dwu apostołów. Miałby powody skrytykować ich za niezdolność do zrozumienia tylekroć wyjaśnianej im misji. Byli oni przecież wybranymi świadkami znaków, które czynił. Jezus ma powody, by skarcić również pozostałych uczniów… Oburzali się, bo w sercach mieli te same ambicje, a ktoś ich uprzedził…