Apostolstwo modlitwy

Dzielić się z innymi

26/09/12 ks. Paweł Szpyrka SJ
Jedność Kościoła manifestuje się między innymi przez praktykę wspólnoty dóbr. Dzielenie i wzajemne obdarowywanie tworzy więzy. Dopiero wtedy możliwe stają się znaki i cuda umacniające wiarę, niemożliwe w klimacie pełnego lęku zabezpieczania własnej egzystencji. Nikt nie zostaje pozbawiony nadziei, ożywianej dzięki przeżywaniu jedności ducha i jedności serc.