Apostolstwo modlitwy

EWANGELIZACJA

26/10/12 ks. Paweł Szpyrka SJ
Zadanie misyjne powierzone przez Chrystusa uczniom powinno angażować wszystkich chrześcijan, cały lud Boży. To powszechne zaangażowanie całej wspólnoty ułatwi lub wręcz umożliwi właściwe zdiagnozowanie współczesnych problemów, pragnień i nadziei ludzkości, którą Chrystus musi uzdrowić, oczyścić i napełnić swoją obecnością. Jego orędzie jest bowiem wciąż aktualne, przenika w samo serce historii i może dać odpowiedź na najgłębsze niepokoje każdego człowieka. Benedykt zwraca także uwagę na pewne przeszkody w ożywianiu zapału ewangelizacyjnego.