Polecamy
Apostolstwo modlitwy

Skuteczna polityka dla dobra wspólnego

26/09/12 ks. Paweł Szpyrka SJ
Chrześcijanie w ocenie wartości polityki biorą pod uwagę wartość życia wspólnoty obywatelskiej. Zdają sobie sprawę, że jednostki, pojedyncze rodziny, a nawet zrzeszenia, potrzebują współpracy w ramach społeczeństwa, aby skuteczniej osiągnąć swoje cele. Dlatego angażują się w życie różnych wspólnot. Z tego też powodu powstają wspólnoty polityczne. Uzasadnieniem dla ich istnienia jest dobro wspólne wszystkich ich członków. Dlatego, choć niewątpliwie skuteczność polityka jest jego ważnym atutem, w ocenia jego działania należy brać pod uwagę również moralny aspekt jego działań i odniesienie do dobra wspólnego.