Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Pierwszy piątek

Ile można zjeść w piątek?

08/09/12 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Nie ulega wątpliwości, że czasami jesteśmy bardziej papiescy niż sam papież, a czasami niesamowicie laksystyczni, to znaczy, że nasze sumienie jest tak szerokie, że wszystko pomieści. Skąd wynikają takie zachowania? Jak to się dzieje, że nieraz odbieramy sobie od ust, aby za jakiś czas przedobrzyć?