Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

26/09/12 ks. Kazimierz Siemieński
W licznych obrazach Matki Bożej widzimy też aniołów. Jedni podtrzymują korony jak np. w Częstochowie, inni znów trzymają jakby transparent z napisem: Ave Regina Caelorum, Domina Angelorum jak np. w Gietrzwałdzie. To znów w obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy widzimy aniołów trzymających narzędzia Mę­ki Pańskiej itd. Zawsze są oni dynamicznymi i niestrudzonymi posłańcami, któ­rzy scalają niebo z ziemią.
26/10/12 ks. Kazimierz Siemieński
Żeby dobrze modlić się na różańcu, trzeba wierzyć. Wierzyć, to znaczy zdać się na Pana, wniknąć w Jego wolę, uświadomić sobie, że Jezus jest zaw­sze z nami, także tu i teraz. On zawsze patrzy na nas, słucha nas, błogosła­wi nam i pomaga dźwigać codzienny krzyż. Patrzy na nas także Matka Najświętsza, patrzą aniołowie, święci i całe niebo.