Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Z BOŻĄ POTĘGĄ W DUSZY (na październik)

26/10/12 ks. Kazimierz Siemieński
Żeby dobrze modlić się na różańcu, trzeba wierzyć. Wierzyć, to znaczy zdać się na Pana, wniknąć w Jego wolę, uświadomić sobie, że Jezus jest zaw­sze z nami, także tu i teraz. On zawsze patrzy na nas, słucha nas, błogosła­wi nam i pomaga dźwigać codzienny krzyż. Patrzy na nas także Matka Najświętsza, patrzą aniołowie, święci i całe niebo.