14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Idźcie, oto posyłam was

08/07/14 ks. Adam Kalbarczyk
Zdanie: Przybliżyło się do was królestwo Boże odnosi się do wszystkich zakątków ziemi, a więc nie tylko do kontynentów kojarzonych tradycyjnie z misjami, jak np. Afryka, Azja czy Ameryka Południowa. Jezusowe słowa skierowane są zatem także i do nas. Chrześcijańska misja, posłannictwo uczniów Chrystusa ma bowiem zawsze na celu zakorzenienie się Jego Dobrej Nowiny w sercach ludzi w każdej części ziemi.A co wiąże się z tą misją uczniów Chrystusa? Ewangelia mówi, że jest to zanoszenie ludziom daru pokoju i uzdrawianie chorych. Jest to zatem misja pokojowa, której celem jest głoszenie bliskiego zbawienia. Ma ona znamiona służby człowiekowi, który poprzez nią doświadcza uzdrawiającej, zbawczej mocy i miłości Boga.