14 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

26/06/13
Bliskie jest królestwo Boże
Chrystus wysłał siedemdziesięciu dwóch uczniów do tych miejscowości, do których zamierzał przyjść. Wśród nich nie było apostołów. Celem posłanych było głosić prawdę o przyjściu królestwa Bożego. Przedtem dał im wskazania, co mają mówić i czynić, jak się mają zachować względem przyjmujących ich do siebie, a także tych, którzy ich nie przyjmą. Przygotował ich również na niepowodzenia w ewangelizacji. Nieprzyjęcie uczniów będzie znakiem, że Ewangelia jest przedmiotem wzgardy, co w konsekwencji odbije się poważnie w „dniu sądu ostatecznego”.
Uczniowie wrócili z i radością oznajmili o pozytywnych wynikach głoszenia wiary. Odpowiedź Chrystusa poucza o nadejściu kresu potęgi złego ducha, o sile ducha głoszących Ewangelię oraz o fakcie zapisania imion w niebie. Wykorzystujemy dostępne metody i wciąż na nowo głosimy Ewangelię. To jest przede wszystkim zadanie tych, którzy są „solą ziemi” – biskupów, prezbiterów i diakonów. Swym życiem w Chrystusie, radością z posłania do wszystkich ludzi dynamizujemy wszystkich pozostałych, którzy na mocy chrztu świętego mają takie same lub podobne zadania ewangelizacyjne.
Propozycja pastoralna – W prezbiterium umieszczamy napis: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. W przepowiadaniu koncentrujemy się na modlitwie o nowe powołania misyjne. Uwrażliwiamy dzieci i młodzież, aby wakacyjny wypoczynek był zaprawiony „szczyptą poświęconej soli”. A może „wyposażyć” wiernych w taką szczyptę?
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.