15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Czym jestem podobny do dobrego Samarytanina?

15/07/13 bp Antoni Długosz
Pytanie: Kto jest moim bliźnim? stawia nam Pan Jezus. By przybliżyć ważność tego pytania posługuje się przykładem wziętym z życia. Najstarszym miastem w Palestynie jest Jerycho. Z Jerozolimy prowadzi do niego bardzo niebezpieczna pustynna droga, na której zbójcy napadają na przechodniów (obraz). W takich okolicznościach zostaje pobity Żyd i ograbiony przez złych ludzi (obraz).