16 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

26/07/13 ks. Marek Starowieyski
Abraham rozmawiał z Synem BożymMojżesz mówił także, że Syn Boży rozmawiał z Abrahamem; I ukazał mu się Bóg przy dębie Mamre, w południe, a podnosząc oczy zobaczył: oto trzej mężowie stali przed nim. Oddał im pokłon i rzekł: Panie, jeśli rzeczywiście znalazłem łaskę przed Tobą (Rdz 18,1-3) i w tym, co następuje potem, mówił z Panem, a Pan rozmawiał z nim. Dwaj zatem z trzech to byli aniołowie, jeden zaś z nich to był Syn Boży i z nim rozmawiał Abraham wstawiając się za Sodomitami, żeby nie zginęli, gdyby tam się znalazło przynajmniej dziesięciu sprawiedliwych. A gdy ci rozmawiali, dwaj aniołowie zstąpili do Sodomy i tych przyjął Lot. Dalej mówi Pismo: I Pan opuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia z nieba (Rdz 19,24). I oto Syn właśnie rozmawiał z Abrahamem, bo to Pan jest tym, który otrzymał władzę ukarania Sodomitów od Pana z nieba, to znaczy od Ojca, który panuje nad wszystkim. Więc i Abraham był prorokiem, widział to, co miało nastąpić, to jest Syna Bożego w człowieczym kształcie, że będzie rozmawiał z ludźmi, że będzie z nimi jadł posiłek, że w końcu sprowadzi sąd od Ojca, który panuje nad wszystkim2.św. IreneuszIreneusz, św. (ok. 202). Pisarz grecki. Był biskupem Lyonu (Lugdunum) i Vienne, choć pochodził z Azji Mniejszej. Na tle polemiki z gnozą daje pierwsze syntetyczne ujęcie teologii chrześcijańskiej, uderzające swoją nowoczesnością i świeżością.