17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Panie Boże daj!

29/07/13 ks. Robert Klemens COr
Dzieciom trzeba przypominać zwroty grzecznościowe ponieważ bez nauki same nie wiedzą jak się zachować. Ale może nie tylko dzieciom?