18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Co można kupić za pieniądze?

05/08/13 ks. Jacek Zjawin
Kiedy popatrzymy na Kościół apostolski i ten prześladowany przez pierwsze trzy wieki to zauważymy, że idea przekazywania dóbr materialnych na rzecz wspólnoty Kościoła, nie służyła w pierwszym rzędzie rozwijaniu działalności charytatywnej, czy utrzymywaniu instytucji. Chrześcijanin miał sprzedać co posiada i rozdać ubogim, miał płacić dziesięcinę po to, aby egzorcyzmować demona posiadania pieniądza.