18 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

05/08/13 ks. Marek Starowieyski
Ja jestem ojcem, bratem, oblubieńcem, domem, pokarmem, szatą, korzeniem, fundamentem. Ja jestem wszystkim, czego zapragniesz. Nie będziesz odczuwał żadnej potrzeby. Ja będę nawet służyć, bo przyszedłem aby służyć, a nie aby Mnie służono (Mt 20,28). Ja jestem też przyjacielem, częścią ciała, głową, bratem, siostrą, matką, wszystkim, tylko Mnie miłuj.