18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Marniejemy, marniejemy...

05/08/13 ks. Dariusz Dąbrowski COr
To mniej więcej ta postawa, do której wzywa św. Paweł: dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Bo jeśli zwracamy się do tego, co na ziemi, stajemy się bałwochwalcami, tzn. rzeczom doczesnym nadajemy wartość, której nie mają i nigdy mieć nie będą. Staną się tylko marnością, a my zostaniemy głupcami, życiowymi bankrutami, co najwyżej z zapasem jedzenia i picia. Ilu z nas posiada taką nieudaną życiową inwestycję nieczystości, złych żądz i chciwości, z którą po jakimś czasie nie wiadomo co zrobić?