20 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Aż do przelewu krwi

19/08/13 ks. Piotr Wojnar
Słyszałeś może o grupie Tymoteusz (2Tm2,3), złożonej z nawróconych muzyków rockowych i śpiewającej chrześcijańskie pieśni? W książeczce Radykalni znajdziesz świadectwa ich nawrócenia. Pierwsze z nich zaczyna się od odwiedzin przyjaciela, który został księdzem.