20 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

19/08/13 ks. Marek Starowieyski
Potępił Bóg Jerozolimę za jej grzechy, a jej mieszkańcy zostali skazani na oddanie w niewolę. Wszelako miłościwy Bóg z nastaniem odpowiedniego czasu posyła tego proroka w trzecim pokoleniu królewskim przed oddaniem w niewolę, aby ci, którzy tego pragną oprzytomnieli i okazali skruchę pod wpływem słów proroczych.