21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bóg chce zbawić wszystkich

26/08/13 o. Bartłomiej Kupś CSSp
Codziennie docierają do nas informacje, jak wiele naszych sióstr ibraci z Kościołów chrześcijańskich jest prześladowanych z powodu imienia Chrystusa. Chrześcijanie są dzisiaj grupą najbardziej prześladowaną na świecie. Ktoś powie, cóż to za Bóg, jeśli dopuszcza tak trudne doświadczenia, a często sam karci ićwiczy swoich wyznawców? Jan w Apokalipsie zapisał, iż Bóg tych, których kocha karci i ćwiczy, a to karcenie zawsze ma wymiar terapeutyczny.